หน้าหลัก   >  เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินเต็มจำนวน / การชำระเงินมัดจำ / การชำระเงินส่วนต่าง สามารถชำระได้โดยผ่านวิธีเหล่านี้

 • ชำระผ่านทางธนาคาร
 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

เงินตรา

 • เงินตราต่างชาติสามารถใช้ชำระค่าบริการได้ผ่านทางธนาคารโดยต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับยอดชำระเมื่อแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาทไทย
 • การชำระเงินด้วยเงินตราต่างชาติจะขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินตราของประเทศนั้นๆกับค่าเงินตราบาทไทย
 • ผู้ชำระเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมของทางธนาคารโดยไม่นำมาหักลบกับยอดที่ต้องชำระ
 • ผู้ชำระเงินสามารถชำระค่าบริการด้วยเงินตราดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไทยบาทเท่านั้น

หมายเหตุ

โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลต่อไปนี้เพื่อสอบถามข้อมูลทางธนาคารของ Nida Esth’

 • โทรศัพท์ 02-252-2121 หรือ 02-251-2552
 • อีเมล info@nidaskincosmetic.com

โปรดส่งสำเนาใบเสร็จชำระเงินมาที่ Nida Esth’ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 • แฟกซ์ 02-658-4447
 • อีเมล info@nidaskincosmetic.com

Affiliated Hospitals    Hospitals1  Hospitals2  Hospitals3​​​​​​​