หน้าหลัก   >  นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการยกเลิกการเข้ารับการทำศัลยกรรมไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้เข้ารับบริการจะได้รับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

 • ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากค่าบริการทั้งหมดที่ชำระไปเมื่อผู้รับบริการได้แจ้งการยกเลิกการทำศัลยกรรมกับทาง Nida Esth’ ก่อน 15 วันของวันเข้ารับการผ่าตัด
 • ทางเราไม่ขอทำการคืนเงินหากการยกเลิกเกิดขึ้นภายใน 15 วันก่อนวันเข้ารับการผ่าตัด
 • การยกเลิกจะต้องทำโดยการส่งจดหมายยกเลิกที่ประกอบไปด้วยลายเซ็นของผู้เข้ารับบริการหรือผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้ารับบริการที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  • อีเมล info@nidaskincosmetic.com
  • แฟกซ์ 02-658-4447
 •  จดหมายยกเลิกการจองที่ไม่มีลายเซ็นของผู้เข้ารับบริการหรือผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้ารับบริการที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนเงินให้หากไม่มีจดหมายยกเลิกการจองที่ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถรับเงินคืนได้ผ่านทาง
  • โอนผ่านทางธนาคาร – ผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลทางธนาคารดังต่อไปนี้
   - ชื่อธนาคาร
   - ชื่อบัญชีธนาคาร
   - หมายเลขบัญชีธนาคาร
   - สาขาของธนาคาร
   - ที่อยู่ของธนาคาร
   - รหัสธนาคาร SWIFT code
  • เงินสด – ผู้รับบริการสามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองที่ Nida Esth’ ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองแต่ส่งตัวแทนมารับเงินโดยแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
   - จดหมายรับรองลงลายเซ็นของผู้เข้ารับบริการหรือผู้ปกครอง
   - เอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เข้ารับบริการและตัวแทน (สามารถใช้พาสปอร์ตได้)
 • ผู้เข้ารับบริการต้องให้หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเพื่อทางคลินิกจะได้ส่งสำเนาใบเสร็จให้เมื่อขั้นตอนการคืนชำระเงินเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมธนาคารจะถูกหักจากยอดชำระของผู้รับบริการ
 • Nida Esth’ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในกรณีที่ปัญหาหรือความล่าช้าในการโอนเงินเกิดจากทางธนาคาร
 • ข้อมูลต่างๆของผู้รับบริการจะถูกปิดเป็นความลับ

Affiliated Hospitals    Hospitals1  Hospitals2  Hospitals3​​​​​​​